Rezoluţia imaginii


Pixelii

pixeli

Orice imagine afişată pe display este rezultatul combinării unor puncte individuale de culoare ce poartă denumirea de pixeli.

In Windows numărul de pixeli afişaţi pe ecran influenţează în mod direct cantitatea de informaţie care poate fi vizualizată fără a se apela la barele de derulare.
Cu cât numărul de pixeli creşte cu atât se poate vizualiza mai multă informaţie pe ecran, dar în acelaşi timp dimensiunile textului şi a imaginilor se reduc.

  • Ce rezolutie am eu?

Atunci când vine vorba de rezoluţia unei imagini se face referire la numărul de linii ce sunt afişate pe orizonatală şi pe verticală şi nu la numărul de pixeli ce sunt afişaţi.
Se poate afla simplu câţi pixeli i-au parte la afişarea imaginii prin înmulţirea liniilor la care se face referire.
La o rezoluţie de de 640×480 de linii aproximativ 300 de mii de pixeli iau partea la afişarea unei imagini.
Continuând calculele, rezultă că pe acelaşi ecran sunt afişaţi aproximativ 1 milion 300 de mii de pixeli la o rezoluţie de 1280×1024.
Un lucru este clar, o rezoluţie mai mare înseamnă un număr mai mare de pixeli afişaţi şi deci mai multă informaţie afişată.