Tastatura din EN in RO la Office


Schimbarea si trecerea de la tastura normala in limbaj englez la limbaj romanesc se face si la windows 7 si la windows xp din Control Panel la Clock, Language, and Region la Region and Language in sectiunea Keyboards and Languages.

Mult succes va dorim in ceea ce face-ti cu posturile noastre!

trecerea de la Tastaura din Engleza in Tastatura Romana schimba tastele in loc de:

In engleza cand tastati pe ~ va aparea in romana â,

In engleza cand tastati pe ă va aparea in romana [,

In engleza cand tastati pe î va aparea in romana ],

In engleza cand tastati pe ș va aparea in romana ;,

In engleza cand tastati pe ț va aparea in romana ”.

Acestea sunt tastele din engleza in romana ca sa le trece-ti mari apasati pe CAPS LOCK

Asteptam comentarii si sugestii la posturi!

Alte comenzi rapide de la tastatură utile


 

CHEIE DESCRIERE
ALT

Afișează Sfaturile pentru taste (comenzi rapide noi) în panglică.

De exemplu,

ALT, W, P comută foaia de lucru la vizualizarea Aspect pagină.

ALT, W, L comută foaia de lucru la vizualizarea Normal.

ALT, W, I comută foaia de lucru la vizualizarea Examinare sfârșit de pagină.

TASTE SĂGEȚI

Se deplasează cu o celulă în sus, în jos, la stânga sau la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+ TASTA SĂGEATĂ mută marginea zonei de date curente într-o foaie de lucru.

SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule cu o celulă.

CTRL+SHIFT+TASTĂ SĂGEATĂ extinde selecția de celule la ultima celulă care nu este necompletată din aceeași coloană sau același rând ca celulă activă sau, dacă următoarea celulă este necompletată, extinde selecția la următoarea celule care nu este necompletată.

SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA selectează fila de la stânga sau de la dreapta atunci când este selectată panglica. Când se deschide sau se selectează un submeniu, aceste taste săgeată se comută între meniul principal și submeniu. Când este selectată o filă de panglică, aceste taste navighează în butoanele filei.

SĂGEATĂ JOS sau SĂGEATĂ SUS selectează comanda următoare sau anterioară atunci când este deschis un meniu sau un submeniu. Când este selectată o filă din panglică, aceste taste navighează în sus sau în jos în grupurile din filă.

Într-o casetă de dialog, tastele săgeată efectuează deplasarea între opțiunile dintr-o listă verticală deschisă sau între opțiunile dintr-un grup de opțiuni.

SĂGEATĂ JOS sau ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS deschide o listă verticală selectată.

BACKSPACE

Șterge un caracter la stânga în bara de formule.

De asemenea, golește conținutul celulei active.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la stânga punctului de inserare.

DELETE

Elimină conținutul celulei (date și formule) din celulele selectate, fără a afecta formate sau comentarii de celule.

În modul de editare a celulei, șterge caracterul aflat la dreapta punctului de inserare.

END

END activează modul End. În modul End, aveți posibilitatea să apăsați o tastă săgeată pentru a trece la următoarea celulă nevidă din aceeași coloană sau rând ca celula activă. Dacă celulele sunt necompletate, atunci, dacă apăsați END urmat de o tastă săgeată, focalizarea va trece la ultima celulă din rând sau coloană.

De asemenea, END selectează ultima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+END mută focalizarea la ultima celulă dintr-o foaie de lucru, la cel mai de jos rând utilizat al coloanei din extrema dreaptă. În cazul în care cursorul se află în bara de formule, CTRL+END va muta cursorul la finalul textului.

CTRL+SHIFT+END extinde selecția de celule la ultima celulă utilizată din foaia de lucru (colțul din dreapta jos). În cazul în care cursorul este în bara de formule, CTRL+SHIFT+END selectează tot textul din bara de formule de la poziția cursorului la final; acest lucru nu afectează înălțimea barei de formule.

ENTER

Completează o intrare de celulă sau din bara de formule și selectează celula de dedesubt (implicit).

Într-un formular de date, efectuează deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare.

Deschide meniul selectat (apăsați F10 pentru a activa bara de meniu) sau efectuează acțiunea pentru o comandă selectată.

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul de comandă implicit în caseta de dialog (butonul cu contur aldin, deseori butonul OK ).

ALT+ENTER începe o linie nouă în aceeași celulă.

CTRL+ENTER completează zona selectată de celule cu intrarea curentă.

SHIFT+ENTER completează o intrare în celulă și selectează celula de mai sus.

ESC

Revocă o intrare din celulă sau din bara de formule.

Închide un meniu sau submeniu deschis, o casetă de dialog sau o fereastră de mesaj.

De asemenea, închide modul ecran complet atunci când s-a aplicat acest mod și revine la modul ecran normal pentru a se din nou afișa panglica și bara de stare.

HOME

Efectuează deplasarea la începutul unui rând dintr-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea la celula din colțul din stânga sus al ferestrei atunci când este activat SCROLL LOCK.

Selectează prima comandă din meniu atunci când este vizibil un meniu sau un submeniu.

CTRL+HOME efectuează deplasarea la începutul unei foi de lucru.

CTRL+SHIFT+HOME extinde selecția de celule până la începutul foii de lucru.

PAGE DOWN

Efectuează deplasarea cu un ecran mai jos într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE DOWN efectuează deplasarea cu un ecran la dreapta într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE DOWN efectuează deplasarea la următoarea foaie într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN selectează foaia de lucru curentă și următoarea foaie într-un registru de lucru.

PAGE UP

Efectuează deplasarea cu un ecran mai sus într-o foaie de lucru.

ALT+PAGE UP efectuează deplasarea cu un ecran la stânga într-o foaie de lucru.

CTRL+PAGE UP efectuează deplasarea la foaia anterioară într-un registru de lucru.

CTRL+SHIFT+PAGE UP selectează foaia de lucru curentă și anterioară într-un registru de lucru.

BARĂ DE SPAȚIU

Într-o casetă de dialog, efectuează acțiunea pentru butonul selectat sau bifează sau debifează o casetă de selectare.

CTRL+BARA DE SPAȚIU selectează o coloană întreagă într-o foaie de lucru.

SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează un rând întreg într-o foaie de lucru.

CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toată foaia de lucru.

  • Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU se selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU a doua oară se selectează regiunea curentă și rândurile de rezumare. Apăsând CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU, se selectează toată foaia de lucru.
  • Când este selectat un obiect întreg, CTRL+SHIFT+BARA DE SPAȚIU selectează toate obiectele dintr-o foaie de lucru.

ALT+SPACEBAR afișează meniul Control pentru fereastra Excel

TAB

Efectuează deplasarea cu o celulă la dreapta într-o foaie de lucru.

Efectuează deplasarea între celulele deblocate dintr-o foaie de lucru protejată.

Efectuează deplasarea la următoarea opțiune sau la următorul grup de opțiuni dintr-o casetă de dialog.

SHIFT+TAB efectuează deplasarea la celula anterioară dintr-o foaie de lucru sau la opțiunea anterioară dintr-o casetă de dialog.

CTRL+TAB comută la următoarea filă dintr-o casetă de dialog.

CTRL+SHIFT+TAB comută la fila anterioară dintr-o casetă de dialog.

Preluat de pe: http://office.microsoft.com

Taste funcționale Office


CHEIE DESCRIERE
F1

Afișează panoul de activitate Ajutor Excel.

CTRL+F1 afișează sau ascunde panglica.

ALT+F1 creează o diagramă încorporată a datelor din pagina curentă.

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru.

F2

Editează celula activă și poziționează punctul de inserare la sfârșitul conținutului celulei. De asemenea, deplasează punctul de inserare în bara de formule când editarea într-o celulă este dezactivată.

SHIFT+F2 adaugă sau editează un comentariu de celulă.

CTRL+F2 afișează zona de examinare a imprimării în fila Imprimare din Vizualizare Backstage.

F3

Afișează caseta de dialog Lipire nume. Este disponibilă numai dacă există nume în registrul de lucru.

SHIFT+F3 afișează caseta de dialog Inserare funcție .

F4

Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.

Când se selectează o referință la celulă sau o zonă dintr-o formulă, F4 va trece prin toate combinațiile diferite de referințe absolute și relative.

CTRL+F4 închide fereastra registrului de lucru selectat.

ALT+F4 închide Excel.

F5

Afișează caseta de selectare Salt la .

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru.

F6

Comută între foaia de lucru, panglică, panoul de activități și controalele Zoom. Într-o foaie de lucru care a fost divizată (meniul VizualizareGestionare fereastrăÎnghețare panouri, comanda Divizare fereastră, F6 conține panourile divizate când se comută între panouri și zona panglicii.

SHIFT+F6 comută între foaia de lucru, controalele Zoom, panoul de activități și panglică.

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră de registru de lucru atunci când sunt deschise mai multe ferestre de registru de lucru.

F7

Afișează caseta de dialog Corectare ortografică pentru a verifica ortografierea în foaia de lucru activă sau zona selectată.

CTRL+F7 efectuează comanda Mutare în fereastra foii de lucru atunci când nu este maximizată. Utilizați tastele săgeată pentru a muta fereastra, apoi, când ați terminat, apăsați ENTER sau ESC pentru revocare.

F8

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția.

SHIFT+F8 vă permite să adăugați o celulă sau zonă neadiacentă de celule utilizând tastele săgeată.

CTRL+F8 efectuează comanda Dimensiune (în meniul Control al ferestrei registrului de lucru) atunci când un registru de lucru nu este maximizat.

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o macrocomandă.

F9

Calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise.

SHIFT+F9 calculează foaia de lucru activă.

CTRL+ALT+F9 calculează toate foile de lucru din toate registrele de lucru deschise, indiferent dacă s-au modificat sau nu de la ultimul calcul.

CTRL+ALT+SHIFT+F9 verifică formulele dependente, apoi calculează toate celulele din toate registrele de lucru deschise, inclusiv celulele care nu sunt marcate ca necesitând calculare.

CTRL+F9 minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă.

F10

Activează sau dezactivează sfaturile taste. (Dacă apăsați ALT se va întâmpla același lucru).

SHIFT+F10 afișează meniul de comenzi rapide pentru elementul selectat.

ALT+SHIFT+F10 afișează meniul sau mesajul pentru un buton Verificare erori.

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra registrului de lucru selectat.

F11

Creează o diagramă de date din zona curentă într-o foaie Diagramă separată.

SHIFT+F11 inserează o foaie nouă de lucru.

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic For Applications Editor, în care aveți posibilitatea să creați o macrocomandă utilizând Visual Basic for Applications (VBA).

F12 Afișează caseta de dialog Salvare ca .

Comenzi rapide care folosesc tasta CTRL


TASTĂ DESCRIERE
CTRL+PgUp Comută între filele din foaia de lucru, de la stânga la dreapta.
CTRL+PgDn Comută între filele din foaia de lucru, de la dreapta la stânga.
CTRL+SHIFT+( Afișează toate rândurile ascunse din selecție.
CTRL+SHIFT+& Aplică bordura de schiță celulelor selectate.
CTRL+SHIFT_ Elimină bordura de schiță din celule selectate.
CTRL+SHIFT+~ Aplică formatul de număr General.
CTRL+SHIFT+$ Aplică formatul de simbol monetar cu două zecimale (numerele negative în paranteze).
CTRL+SHIFT+% Aplică formatul Procent fără zecimale.
CTRL+SHIFT+^ Aplică formatul de număr Științific cu două zecimale.
CTRL+SHIFT+# Aplică formatul de dată cu ziuă, lună, an.
CTRL+SHIFT+@ Aplică formatul Oră cu oră și minute și AM sau PM.
CTRL+SHIFT+! Aplică formatul Număr cu două zecimale, separator de mii și semnul minus ( – ) pentru valorile negative.
CTRL+SHIFT+*

Selectează regiunea curentă din jurul celulei active (zona de date încadrată de rânduri și coloane necompletate).

Într-un raport PivotTable, selectează tot raportul PivotTable.

CTRL+SHIFT+: Introduce ora curentă.
CTRL+SHIFT+” Copiază valoarea din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.
CTRL+SHIFT+Plus (+) Afișează caseta de dialog Inserare pentru inserarea celulelor necompletate.
CTRL+Minus (-) Afișează caseta de dialog Ștergere pentru a șterge celulele selectate.
CTRL+; Introduce data curentă.
CTRL+` Alternează între afișarea valorilor celulei și afișarea formulelor în foaia de lucru.
CTRL+’ Copiază formula din celula aflată deasupra celulei active în celulă sau în bara de formule.
CTRL+1 Afișează caseta de dialog Formatare celule .
CTRL+2 Aplică sau elimină formatarea aldină.
CTRL+3 Aplică sau elimină formatarea cursivă.
CTRL+4 Aplică sau elimină sublinierea.
CTRL+5 Aplică sau elimină tăierea textului cu o linie.
CTRL+6 Alternează între ascunderea și afișarea obiectelor.
CTRL+8 Afișează sau ascunde simbolurile de schiță.
CTRL+9 Ascunde rândurile selectate.
CTRL+0 Ascunde coloanele selectate.
CTRL+A

Selectează întreaga foaie de lucru.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Când punctul de inserare se află la dreapta numelui unei funcții dintr-o formulă, se afișează caseta de dialog Argumente funcție .

CTRL+SHIFT+A inserează nume de argumente și paranteze atunci când punctul de inserare este la dreapta unui nume de funcție într-o formulă.

CTRL+B Aplică sau elimină formatarea aldină.
CTRL+C Copiază celulele selectate.
CTRL+D Utilizați comanda Umplere în jos pentru a copia conținutul și formatul celulei din capătul de sus al unei zone selectate în celulele de mai jos.
CTRL+F

Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată filaGăsire .

SHIFT+F5 afișează de asemenea această filă, în timp ce SHIFT+F4 repetă ultima acțiune Găsire .

CTRL+SHIFT+F deschide caseta de dialog Formatare celule cu filaFont selectată.

CTRL+G

Afișează caseta de selectare Salt la .

F5 afișează, de asemenea, această casetă de dialog.

CTRL+H Afișează caseta de dialog Găsire și înlocuire , având selectată filaÎnlocuire .
CTRL+I Aplică sau elimină formatarea cursivă.
CTRL+K Afișează caseta de dialog Inserare hyperlink pentru hyperlinkuri noi sau caseta de dialog Editare hyperlink pentru hyperlinkuri selectate existente.
CTRL+L Afișează caseta de dialog Creare tabel .
CTRL+N Creați un registru de lucru nou, necompletat.
CTRL+O

Afișează caseta de dialog Deschidere pentru a deschide sau a găsi un fișier.

CTRL+SHIFT+O selectează toate celulele care conțin comentarii.

CTRL+P

Afișează fila Imprimare în Vizualizare Office Microsoft Backstage.

CTRL+SHIFT+P deschide caseta de dialog Formatare celule cu filaFont selectată.

CTRL+R Utilizează comanda Umplere la dreapta pentru a copia conținutul și formatarea celulei din extrema stângă a unei zone selectate în celulele din dreapta.
CTRL+S Salvează fișierul activ cu numele de fișier curent, locația și formatul de fișier.
CTRL+T Afișează caseta de dialog Creare tabel .
CTRL+U

Aplică sau elimină sublinierea.

CTRL+SHIFT+U comută între extinderea sau restrângerea barei de formule.

CTRL+V

Inserează conținutul din Clipboard în punctul de inserare și înlocuiește orice selecție. Disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un obiect, text sau conținut de celule.

CTRL+ALT+V afișează caseta de dialog Lipire specială . Este disponibilă numai după ce ați decupat sau copiat un text, obiect, sau conținut de celulă într-o foaie de lucru sau în alt program.

CTRL+W Închide fereastra selectată din registrul de lucru.
CTRL+X Decupează celulele selectate.
CTRL+Y Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.
CTRL+Z Utilizează comanda Anulare pentru a inversa ultima comandă sau a șterge ultima intrare tastată.

 SFAT   Combinațiile cu tasta CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M și CTRL+Q sunt în prezent comenzi rapide neatribuite.

Preluat de pe: http://office.microsoft.com

Accesarea panglicii de la tastatură


Dacă panglica este un element nou pentru dvs., informațiile din această secțiune vă pot ajuta să înțelegeți modelul de comenzi rapide de la tastatură al panglicii. Panglica are comenzi rapide noi, denumite Sfaturi taste. Pentru a afișa Sfaturile taste, apăsați ALT.

Ecuson Sfat taste din panglică

Pentru a afișa o filă în panglică, apăsați tasta pentru filă, de exemplu apăsați N pentru fila Inserare sau M pentru fila Formule. Acest lucru va afișa toate ecusoanele Sfat taste pentru butoanele acelei file. Apoi, apăsați tasta pentru butonul dorit.

VOR FUNCȚIONA ÎN CONTINUARE COMENZILE RAPIDE ANTERIOARE?

Comenzile rapide de la tastatură care încep cu CTRL vor funcționa în continuare în Excel 2010. De exemplu, CTRL+C va copia în continuare în clipboard și CTRL+V ca lipi din clipboard.

Vor funcționa în continuare și majoritatea comenzilor rapide de meniu ALT+. Însă, trebuie să cunoașteți comanda rapidă completă din memorie. Nu există memento-uri de ecran care să vă arate ce litere trebuie apăsate. De exemplu, apăsați ALT, apoi apăsați una din vechile taste de meniu E (Editare), V (Vizualizare), I (Inserare), etc. Va apărea o casetă care vă informează că utilizați o tastă de accesare dintr-o versiune anterioară de Microsoft Office. Dacă știți toată secvența, continuați și inițializați comanda. Dacă nu cunoașteți toată secvența, apăsați ESC și utilizați în schimb ecusoanele Sfaturi taste.

Preluat de pe: http://office.microsoft.com